FOTO PROJEKT 2011
INBJUDAN TILL FOTOTÄVLING

Alla ungdomar, som är 16 - 18 år och är bosatta i Trelleborgs kommun och går i gymnasieskolan i Trelleborgs kommun eller annan gymnasieskola som godkänts av Trelleborgs kommun, inbjudes till en fototävling på temat "Sköna Trelleborg".
Syftet med tävlingen är att ge en ung generation trelleborgare chansen att lyfta fram de vackra sidorna av Trelleborg som de som ungdomar ser dessa.
Arrangörerna vill att ungdomarna ska lägga märke till den uppväxtmiljö, som man i framtiden vill referera till och beskriva som sin bild av Trelleborg.
Samtidigt är det en intressant möjlighet för oss andra att se Trelleborg med nya ögon och därmed också se nya möjligheter med vår kommun.
Tävlingen är uppdelad på 3 teman. Alla är samlade under epitetet "Sköna Trelleborg". För varje tema finns ett värdefullt pris i form av en resa till mål med anknytning till respektive tävlingskategori.

Gröna Trelleborg
Parker, planteringar och växtlighet.
Både kommunala och privata anläggningar.

Trelleborg – en annorlunda stad
Gator och torg. Byggnader och
byggnadsdetaljer. Skulpturer och
utsmyckning av staden.

Trelleborg i mitt hjärta
Livet i staden. Festivaler. Människorna i
stadsmiljön och i kontakten med havet.

Projektet är ett samarbete mellan nedanstående arrangörer där Söderslättsgymnasiet spelar en central roll i den meningen att respektive tävlingskategori kommer att användas som projektarbete i olika sammanhang under höstterminen 2011 och vårterminen 2012.
Sköna Trelleborg (Trelleborgs Planterings-och Försköningsförening) är initiativtagare till projektet.
Andra deltagare i projektet är Trelleborgs Allehanda, Jubileumsmyntkommitte´n och Söderslättsgymmnasiet.
Kategorierna, priserna och en närmare presentation av projektet kommer att presenteras i TA under vårterminen 2012

Uno Svensson
Ordförande
Sköna Trelleborg
Trelleborgs Planterings och Försköningsförening

Juryn består av: 

Uno Svensson Sköna Trelleborg,
Lena Lndkvist Trelleborgs Allehanda
Anders Nordgren Scandinavan Foto
Arbetet kommer att slutföras under augusti och september och kommer därefter att publiceras på hemsidan.

PRISUTDELNING
Onsdagen den 28/11 2012
Södersättsgymnasiets Aula
KL: 18.00

 

Resultatet kommer Här de närmaste dagarna.

Juryn.

Resultat - Se under Prisutdelningen !