Gröna Trelleborg

1:a pris
Filippa Lennartsdotter SP10B
Juryns Motivering

I det perifera i vår stolta stadspark fångar bilden symbolen ör det livgivande vattnet. I parken frodas träd och blomster av detta vatten, allt övervakat av havets härskande segelflygare.

2:a pris
Sandra Javhamre SP10C
Juryns Motivation
Ett av Parkens ståtliga och majestätiska ekar som en gång bildade stommen till vår stadspark, står här med fötterna insvepta i det ljuvliga ljusblå vårtäcket. Allt detta i väntan på sommarens liv kring parkens och stadens estrad.

3:e pris
Freddy Sramek SP10C
Juryns Motivation
Betraktaren är avslöjad med sin för tillfället väl anpassade skor. Bilden andas beundran över blomstrens skönhet. Vad blomstren tänker om sin betraktare, är det fritt att fantisera om. Iögonblicket känns en tydlig kommunikation och dialog mellan människa och floran.

Trelleborg

En annorlunda stad

1:a pris
Sandra Javhamre SP10C
Juryns Motivering
En ögonblicksbild fångande kvinnans kamp mot Sjöormen och kråkans kamp mot törsten. I drakens inre ser vi vår mest jämlika resurs som finns TIDEN – alla äger 24 timmar per dygn.

2:a pris
Erica Princz ES11
Juryns motivering
Ett av stadens vackra byggnadsverk fångat i ett ljus som framhäver dess unika form och proportioner. En byggnad med historiskt viktiga funktioner för trelleborgarna. I dagsläget i väntan på en nytt värde fäller krokodilen sina tårar.

3:e pris
Alex Henriksson EC10
Juryns motivering
En unik utsmyckning av ett grönområde omvandlat till en vattenspegel som tillfört området ett rikt fågelliv i samklang med en lugn och harmonisk miljö i stadens västra närmiljö. Bilden framhäver all den harmoni som präglar området.

Trelleborg i mitt hjärta

1:a pris
Hanna Theander ES09
Juryns Motivering
I stadens gröna miljö, finns människor på väg, de finns i vila och i rytmisk rörelse. Bilden har fångat allt i ett och samma ögonblick med fokus på den symboliskt vilande skulpturen.

2:a pris
Rijad Srndic EC10
Juryns motivering

Symbolen för Trelleborg, är Hamnen mitt i staden. Den finns där med eller utan människor. Oavsett, är det vår symbol, på bilden fångad i tillfällig vila.

3:e pris
Henrik Johansson TCTE09
Juryns motivering

För de unga i Trelleborg, finns nu möjlighet att uppleva nästintill festivalstämning i en ögonblicklig känsla av tyngdlöshet. En actionbild, symbolisk för den ungdomliga livsglädjen, där man vill både skapa bild och synas om än bara som en siluett.