Aktivitet hösten 2016

KONSTVANDRING kommer att ske under våren 2016 i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Intresseanmälan han redan nu ske till vuxenskolan. Tel. 0410-18425.
KONSTCIRKEL kommer att anordnas i anslutning till konstvandringen och i samarbete medVuxenskolan.
Intresseanmälan kan redan nu ske till till vuxenskolan. Tel. 0410-18425.

2016 års konstcirkel fortsätter under våren 2017 vid följande tillfällen. 22/3, 19/4, 17/5 2017.
Ett antal konstvandringar i staden kommer också att ske och marknadsföras av Vuxenskolan. Datum kommer i början av 2017.