Konstvandring i Trelleborg 2016

Konstvandringen skedde under våren 2016 och konstcirkeln anordnades i anslutning till den. I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
(Ett antal konstvandringar i staden skedde även under 2017 då Konstcirkeln träffades vidare vid följande tillfällen. 22/3, 19/4, 17/5)