Hur arbetar vi?

STYRELSEN - MEDLEMMARNA
Styrelsen arbetar för att fler medlemmar ska få lust att engagera sig i olika delar av föreningens verksamhet. Det kan handla om både små och stora arbetsuppgifter. Här finns plats för fler att upptäcka hur givande och trevligt det är att delta aktivt i föreningen.

MARKNADSFÖRING

Vid årsmötet i mars 2011 fattades beslut om att föreningen framöver skulle använda marknadsföringsnamnet Sköna Trelleborg, med det ursprungliga namnet - Trelleborgs Planterings- och Försköningsförening - som undertext. En logotyp i vackra färger kopplades till namnet.

TRELLEBORGS KOMMUN
Föreningen har kontinuerligt kontakter med förvaltningarna inom kommunen.

MARKNADER

Festivaler och marknadsdagar utgör bra tillfällen att marknadsföra vår förening.Här vi har möjlighet att berätta för trelleborgare och besökare om vår förening, våra mål och om hur vi tillsammans kan göra Trelleborg till en ännu vackrare och trevligare stad.

MEDLEMSMÖTEN

Medlemmarna inbjuds dels till möten där en extern föredragshållare medverkar och dels till förmiddagskaffe varje "sista-onsdagen-i-månaden". Här får alla en möjlighet att komma till tals samtidigt som styrelsen ger information, fångar upp nya idéer och diskuterar olika frågor.

SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR

Vi har kontakt med föreningar som verkar inom liknande intresseområden.

FÖRENINGEN HAR EN KONSTCIRKEL
 
Konstcirkeln vänder sig till medlemmar som på ett opretentiöst sätt vill delta i besök hos konstnärer, i guidade visningar eller på annat sätt uppleva konst i trevligt sällskap. Mer information om denna finns under fliken "Konstcirkel".