Styrelsen

Ordförande:         Anette Wennström Nilsson

Vice ordförande:  Margareta Folkler
 

Sekreterare:         Karin Simonsson

Kassör:                Eva Holm


Ledamöter:           Alf Näslund, Eva Andersson,
Monica Nilsson, Göran Åberg, Barbara Johnsson Kihlman


Suppleanter:        Ulla Sahlin, Hans Nyman