BLI MEDLEM

Ett medlemskap i föreningen innebär ett stöd för vårt arbete med att bidra till en grönare och skönare kommun att bo i och besöka. Medlemmarna har möjlighet att vara en del av den positiva utvecklingen och får även ta del av våra aktiviteter och projekt. Idag, 2024, har vi cirka 130 medlemmar.

När du blir medlem får du som välkomstpresent guideboken
 "En konstvandring i Trelleborg". Du kan också anmäla dig till vår Konstcirkel. Mer information om denna finns under fliken "Konstcirkel".

Årsavgiften är 150 kronor.

Vårt bankgiro är 322-8467.

Varmt välkommen!


För frågor kontakta ordf. Barbara Johnson Kihlman
Tel. 0706 939 148    barbara@bjlark.se

Medlemsformulär