Projekt Gränssnitt Östersjön / Smygehuk

Genius Loci - Platsens Själ

Delprojektet Genius Loci och utställningen på Biblioteket i Trelleborg.

Följ projektets utveckling på Facebooksidan:   Gränssnitt Smyge

Sköna Trelleborg deltog i projektet som sponsor och delaktig i  arbetet med utställningen och hade en representant i föreningen Gränssnitt Smyge under projektets gång.