Projekt Gränssnitt Östersjön / Smygehuk

2014

Genius Loci - Platsens Själ

Delprojektet Genius Loci och utställningen på Biblioteket i Trelleborg.

Sköna Trelleborg deltog i projektet som sponsor och delaktig i arbetet med utställningen och hade en representant i föreningen Gränssnitt Smyge under projektets gång.